نگاهی به ساکنان لندن از دید آشپزخانه هایشان

در بسیاری از فرهنگ ها، آشپزخانه به عنوان قلب خانه در نظر گرفته می‌شود. اگر چه آشپزخانه‌ها همگی در ابعاد، سبک و محل قرارگیری با هم تفاوت دارند، اما هم‌چنان همگی…