آنتونی بوردین آشپز سرشناس آمریکایی خودکشی کرد

خبر خودکشی آنتونی بوردین در حالی منتشر می‌شود که روز سه شنبه پیکر کیت اسپید طرح سرشناس دنیای مد در آپارتمانش در نیویورک پیدا شد و بنابر گزارش پلیس، خانم…