گفت و گو با آنالی طاهریان نقاش جوان

آنالی طاهریان (متولد ۱۳۷۰، بابل) از هنرمندان نسل نو است که به تازگی در نمایشگاه گروهی نقاشی “برداشت” در گالری علیها شرکت کرده بود. این هنرمند جوان کارشناسی نقاشی خود را از…