رد دعوت ضیافت افطاری روحانی از جانب برخی هنرمندان

برخی از چهره های سرشناس سینما دعوت ضیافت افطاری حسن روحانی را نپذیرفتند. ضیافت های افطاری رئیس جمهور روحانی معمولا با همراهی هنرمندان مطرح پوشش خبری میافت اما این بار…