آندره وایدا کارگردان ‘سرزمین موعود’ درگذشت

به گزارش رسانه های لهستانی آندره وایدا کارگردان بزرگ برنده اسکار که “سرزمین موعود” از آثار او بود، دیروز نهم اکتبر در سن ۹۰ سالگی درگذشته است. او اغلب عضو ممتاز “مکتب…