عکس خوب از دیدگاه ادوارد اشتایخن

به نظر شما عکس خوب یعنی چه؟  ادوارد اشتایخن (استایکن) در لوکزامبورگ به دنیا آمد. وی ابتدا به فرآگیری نقاشی روی آورد و سپس در یک شرکت لیتوگرافی به کار…