لزوم حمایت از هنرمندان تجسمی و گالری ها در دوران قرنطنیه

اکنون بیش‌از دو ماه است که گسترش همه‌گیری ویروس کرونا منجر به لغو تمامی رویدادهای فرهنگی و هنری جهان شده است و اهالی هنرهای تجسمی هم مانند دیگران متحمل ضررهای…