سونات های تصویری ام.کی.چیورلیونیس

فرض کنید قدرت خلق و استفاده از تکنیک های پیچیده آهنگسازی را دارید و می توانید مجموعه هایی ریتمیک، ملودیک و هارمونیک بسازید تا مفاهیمی که در ذهن دارید به…