گفت و گو با محمد غفارى

 سید محمد حسینى غفارى (محمدغفاری) معمار، گرافیست و طراح متولد سال ۱۳۶۳ است. تحصیلات او در رشته معمارى است و مدرک کارشناسى ارشد خود را در این رشته کسب کرده…