ویژگی شرکت در اکسپو هنری ایران در خارج از کشور

معمول است که آرت فیر ها و اکسپو های مختلف از سراسر جهان تشکیل می شوند و هدف اغلب آنها جذب هنرمندان معاصر خارجی در کشور میزبان است، اصولا هنر…