خانه هنرمندان میزبان نقاشان زیر ۴۰ سال خواهد شد

نمایشگاه آثار اعضای زیر ۴۰ سال عضو انجمن نقاشان پایان تیر ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. سرویس تجسمی هنرآنلاین: بابک اطمینانی عضو هیات مدیره انجمن نقاشان ایران درباره…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – بابک اطمینانی

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…