بودجه هنر ۱۱۰ میلیاردی و خرابی تهویه موزه هنرهای معاصر تهران !!!

نه نقل از سرویس تجسمی هنر آنلاین در جریان برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره فجر بزرگانی در این حوزه به ایراد سخن پرداخته اند، اما پس از این گزارش سوالاتی در ذهن…