کتاب بچّه‌های واگنی منتشر شد

«بچّه‌های واگنی» ماجرای چهار کودکِ خانواده‌ی «آلدن» است. جِسی، هِنری، وایولت و بِنی؛ بچّه‌هایی که بعد از مرگ پدر و مادرشان از خانه فرار می‌کنند تا دست پدربزرگ به آن‌ها…