تداکس دانشگاه پارس ۲۸ مهر ماه در فرهنگسرای ارسباران

رویداد تداکس دانشگاه پارس که در یک روز و ۸ سخنرانی ۱۸ دقیقه ای تعریف شده است، در ۲۸ مهر ماه، در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد. برای شرکت در…

هنرگردی حامی رسانه‌ای تداکس دانشگاه پارس

تاریخچه تد بیست و هفت سال پیش بنیاد غیر انتفاعی سپلینگ با هدف گسترش ایده های ارزشمند همایش جهانی تد را راه اندازی کرد. تمرکز اولیه این رویداد که اکنون…