تن تن و کاشفان روی ماه رکورد شکستند

یک نقاشی کمیاب از مجموعه داستان‌های مصور «تن تن»، روز شنبه در یک حراجی در فرانسه به مبلغ یک میلیون و ۵۵۰ هزار یورو، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار…

شاهکار هرژه در لندن

زمستان امسال نمایشگاهی از تن تن شخصیت دوست داشتنی و افسانه ای هرگز به اجرا در خواهد آمد، سیاری به آنچه که از روزناه ها با خطوط ساده شروع شد…