رئیس جوایز اسکار هم متهم به آزارجنسی شد

در تازه ترین بخش رسوایی های سریالی هالیوود، آکادمی متولی جوایز اسکار تحقیقاتی را در ارتباط با اتهام‌های آزارجنسی که اکنون متوجه جان بیلی، مدیر این آکادمی است آغاز کرده…