چرا جشنواره ژکال مهم است؟

در کشور ما اصولا جشنواره های هنری زیادی وجود ندارند و حتی امروز هم بسیاری از زیرساخت‌های این حوزه مربوط به چهار دهه پیش است. این در حالیست که در…

داوری و نمایشگاه دومین دوره جشنواره ژکال

دومین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال که در اواخر سال گذشته به جمع آوری آثار پرداخته بود، روز آدینه ۲۵ فروردین ماه نمایشگاهی از آثار برگزیده را در گالری پردیس…

فراخوان جشنواره دانشجویی ژکال

دومین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال زمان آغاز ثبت نام از ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ می باشد و با مراجعه به سایت جشنواره ی سراسری دانشجویی نقاشی ژکال به آدرس www.jokalfestival.ir…

مصاحبه با دبیر جشنواره ژکال – سینا رضائی

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – معصومه مظفری

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – جمال عرب زاده

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – فرح اصولی

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – بهنام کامرانى

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…

مصاحبه با داوران جشنواره ژکال – بابک اطمینانی

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سال های متمادی جزو جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند. انجمن علمی نقاشی این دانشگاه، متشکل از…