انگشتر کم ارزشی که در حراج ساتبی در ۶۰۰ هزار پوند فروش رفت

اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که گاهی از دستفروش ها خرید می‌کنند، می‌توانید امیدوار باشید با بهایی ناچیز مالک جنس عتیقه ای شوید؛ این اتفاق چند روز پیش…

فروش اثر جعلی فرانس هالس در حراج ساتبیز

موج اخبار حضور و فروش آثار جعلی این روزها در حراجی های هنری به سرعت بازتاب پیدا می‌کند. در آخرین مورد داخلی هم اثری از استاد محمد احصایی در حراج…

نگاهی به فروش آثار سهراب سپهری در سال های اخیر

سهراب چهره ای دوست داشتنی و نامدار در بین ما ایرانی هاست، اما نکته جالب در مورد این هنرمند معاصر که پس از مرگش راه به حراجی های معتبر و…

فروش پاییزی حراج ساتبی هنگ کنگ

متمرکز روی هنر چین حراج ساتبی هنگ کنگ در ششم اکتبر ۲۰۱۵ فروش پاییزی آثار نقاشی چینی را آغاز می کند. این حراج در سالن ۳ مرکز همایشها و نمایشگاه هنگ…