انواع خط در ایران باستان

انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط اَکَدی، خط ایلامی، خط آرامی، خط پهلوی، خط اوستایی، خط مانوی، خط…

خط مهمترین پدیده انسانی

از این به بعد استاد عموزاد در بخش خطاطی مجموعه‌ مقالاتی را می‌نویسند که افتخار داریم در هنرگردی آن‌ها را منتشر کنیم. بخش نخست: خط مهمترین پدیده انسانی بزرگترین، مهمترین و…