نمایشگاه متولدین مرموز دنیای ذهن سارا اشرفی در سویس

اگر اهل گالری گردی باشید، آثار سارا اشرفی را پیش از این در گالری نگاه دیده اید. موجوداتی که شبیه انسان هستند اما با ما فرق دارند، خود من شخصا…