نقاشی های JACEK YERKA

همیشه دیدن یک نقاشی سورئال با ایده پردازی قوی و نمایانی رویایی لذت بخش است، درست مانند همین تصاویر که البته به نظر می رسد به گونه ای ایده گرفته…

مناظر سورئال جونگ یئون مین

جونگ یئون مین نقاش کره ای ساکن پاریس مناظر رویا مانندی خلق کرده است که در عین زیبایی، عجیب و غریب هستند. او با بازی با فرم، فضا، پرسپکتیو و مقیاس…