پل طبیعت یکی از برنده‌‌های جایزه معماری آقا خان شد

جایزه معماری آقا خان از سوی بنیاد شبکه توسعه معماری هر سه سال یک بار به آثاری اهدا می‌شود که شیوه‌های بومی، اسلامی و یا با تمرکز بر روی معماری…