گفتگو با استاد محمد شهبازی خوشنویس معاصر

آنچه در زیر می‌شنوید گفتگوی شایان شعبان با استاد محمد شهبازی (زاده ۱۳۴۶ درتهران) است:   کارنامه‌ی هنری استاد محمد شهبازی در یک نگاه • آغاز هنرآموزی به سال ۱۳۵۸…