روایتی از آثار محمود محمودی در گالری ماه

روایتی از آثار محمود محمودی در گالری ماه هفتم تا یکم مردادماه نود و هشت راوی فاروق مظلومی محمود محمودی ۱۳۵۹  کرمانشاه  –  ایران تحصیلات ۱۳۹۲  کارشناسی ارشد نقاشی –…