میلوش فورمن کارگردان ‘دیوانه از قفس پرید’ درگذشت

میلوش فورمن کارگردان اهل جمهوری چک که با فیلم‌هایی چون “دیوانه از قفس پرید” و “آمادئوس” شهرت داشت، در آمریکا درگذشت. مارتینا همسر آقای بورمن گفته است این کارگردان ۸۶ ساله…