به یاد استاد ناصر عصار

پدرش استاد و مسئول کرسی شرق دور در دانشگاه تهران بود و به همین جهت وی در فضای شعر و فلسفه رشد کرد. ناصر عصار هنرمندی که در اوج تنگدستی در…

نمایش آثار ناصر عصار در گالری شهریور

آدینه هشتم آبان ماه گالری شهریور میزبان آثار ناصر عصار هنرمند فقید است. در استیتمنت این نمایشگاه به قلم آیدین آغداشلو آمده است:  عصار نگاهش را از فرماليسم نقاشى مدرن…