نقاشی های نزار موسوی نيا در گالری خاک

گالری خاک تهران پائیز را با نمایش آثاری از نزار موسوی نیا (متولد 1358 آبادان) شروع می‌کند. این نمایشگاه که ” جنگل های سمی ” نام دارد، سوم مهرماه گشایش یافته…