خانه هنرمندان میزبان نقاشان زیر ۴۰ سال خواهد شد

نمایشگاه آثار اعضای زیر ۴۰ سال عضو انجمن نقاشان پایان تیر ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. سرویس تجسمی هنرآنلاین: بابک اطمینانی عضو هیات مدیره انجمن نقاشان ایران درباره…