نقاشی متافیزیکی کوتاه اما موثر

نقاشی متافیزیکی، سبکی در نقاشی است که به طور عمده بین سال های 1911 و 1920 در آثار هنرمندان ایتالیایی جورجیو د کیریکو و کارلو کارا رونق گرفت. این نقاشان…