مجموعه‌ای از نقاشی پشت شیشه بانوی هنرمند ۸۷ ساله در گالری ایوان

گالری ایوان از روز جمعه دوم مهرماه میزبان مجموعه‌ای از آثار نقاشی و نقاشی پشت شیشه مهین عظیما است. در این نمایشگاه که “تماشاگر رویا” نام دارد نزدیک به ۶۰…