نمایشگاه آثار نقاش مدرن آمریکایی، استیوارت دیویس در موزه هنرهای زیبای سانفرانسیسکو

مرور آثار استیوارت دیویس به بهانه نمایشگاه موزه هنرهای زیبای سانفرانسیسکو آثار نقاش مدرنیست، استیوارت دیویس را تحت عنوان “در نوسان کامل” به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه یکی از…