گفتگو شایان شعبان با استاد علی‌اکبر صادقی

مصاحبه شایان شعبان با استاد علی اکبر صادقی پیشکوست و هنرمند تجسمی بنام ایران زمین علی‌ اکبر صادقی در سال ۱۳۱۶ در محل پامنار تهران متولد شد و در دانشکده…