نمایشگاهی در سالگرد تاسیس گالری علیها

آدینه بیست و سوم مهرماه گالری علیها میزبان نمایشگاه گروهی به مناسبت سالگرد تاسیس این نگارخانه بود. این نمایشگاه در مجموع ده اثر را به دید عموم گذاشته که شامل…