بیست و هفتمین نشست نیومدیا در بنیاد لاجوردی

جامعه نیومدیا با همکاری بنیاد لاجوردی نشست بیست و هفتم نیومدیا  با حضور پویا جهانشاهی (طراح و محقق ساکن کالیفرنیا) دربنیاد لاجوردی برگزار می‌شود، در این جلسه او در راستای…