خبر بیست و سی ،تبلیغ با چهره نیکی کریمی ، پست مهراب قاسم خانی

دعوا: خبر بیست و سی ، تبلیغ با چهره نیکی کریمی ، پست مهراب قاسم خانی و میانجیگری فاروق مظلومی پست تامل برانگیز آقای مهراب قاسم خانی تامل ما را…