تغییر پروژه “هفت مرگ” مارینا آبراموویچ به اپرا و اجرا در ۲۰۲۰ در مونیخ

پرفورمنس De/Attach در گالری علیها

هنر بدنی یا تنانه