اکران فیلم تازه‌ی کریستوفر نولان باز هم به تعویق افتاد

به نقل از شرکت «برادران وارنر»، اکران فیلم «انگاشته» یا «تِنت» به کارگردانی کریستوفر نولان دوباره به تعویق افتاده است. در ابتدا قرار بود فیلم تنت روز هفدهم ژوئیه اکران…