روایتی بر نمایشگاه عکس های امیرحسین شایگان در گالری والی

چهارم مرداد ماه روز خوبی برای گالری گردی در تهران بود. نمایشگاه ها و افتتاحیه های مهمی در چندین گالری در شهر درحال برگزاری بود، که نشان از رشد و…

عکس های امیر حسین شایگان در گالری والی

نمایشگاه عکس های امیر حسین شایگان در گالری والی برگزار می شود. این نمایشگاه با عنوان نا مرئی ها در تاریخ جمعه ۴ مرداد از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در…