معجونی از نبوغ و جنون در آثار یایویی کوساما

داستان زندگی یایویی کوساما یایویی کوساما هنرمند ژاپنی که برای آثار قابل نمایش در اینستاگرام معروف است، بر ترومای کودکی، تعصب و بیماری روانی خود پیروز شد و در سال…