برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ماهور زهرایی   مشق اول: زوال ۲…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴       از ساعت ۱۱ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴       از ساعت ۱۱ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ محسن دائی نبی نقاشی‌خط – بر مدار…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ آبان ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ آبان ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ محسن دائی نبی نقاشی‌خط – بر مدار…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا…

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ ناصر اویسی نقاشی – آبی‌های اویسی ۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ ناصر اویسی نقاشی – آبی‌های اویسی ۶…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده…

برنامه گالری گردی | آدینه نهم تیرماه ۱۳۹۶

برنامه گالری های تهران | آدینه نهم تیرماه ۱۳۹۶ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۴ گروهی – گردآورنده: حمید مهدوی عکاسی تئاتر – پله سوم…

برنامه گالری گردی | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ حسین لطفی عکس – بازی زمان ۱۲ – ۱۹ شهریور خیابان تخت…

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۹ امرداد ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۹ امرداد ۹۵   نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه…