یادداشت شایان شعبان بر نمایشگاه دانیال ملانوروزی در گالری چهار

دیوارهای دیروز، نمایشگاهی به بلندای تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ به بازدید از نمایشگاه آثار دانیال ملانوروزی در نگارخانه ۴ دعوت شدم؛ دوربینم را به شانه انداخته و روانه نمایشگاه شدم.…