چرا جشنواره ژکال مهم است؟

در کشور ما اصولا جشنواره های هنری زیادی وجود ندارند و حتی امروز هم بسیاری از زیرساخت‌های این حوزه مربوط به چهار دهه پیش است. این در حالیست که در…

داوری و نمایشگاه دومین دوره جشنواره ژکال

دومین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال که در اواخر سال گذشته به جمع آوری آثار پرداخته بود، روز آدینه ۲۵ فروردین ماه نمایشگاهی از آثار برگزیده را در گالری پردیس…