ظروف یک بار مصرف ۳۶۰۰ ساله مینوسی‌ها

اگر تا به حال فکر می‌کردید استفاده از ظرف های یک‌بار مصرف امری تازه است، سخت در اشتباه هستید؛ چرا که باستان شناسان باور دارند تاریخچه‌ی ظروف یکبارمصرف به تمدن…