گفتگو با مرتضی اسدی درباره مجموعه « همه آرزو یم اما…»

همه آرزویم اما… عنوان  نقاشی های مرتضی اسدی است که در روز 3 امرداد 93 در گالری طراحان آزاد به نمایش در آمد. متن زیر بخشی از گفتگو با ایشان…