ناراحتی موزه های واتیکان از بازدیدکنندگان بی فرهنگ

احتمالا همه ما تجربه‌ی روبرو شدن با مواقعی را داریم که افراد بدون توجه به موقعیت خود اقدام به کثیف‌کردن فضاهای عمومی یا دست زدن به آثار داخل ویترین مغازه…