شوخی با گاف نیکون در اهدای جایزه

حتی نیکون سوتی دادن اصولا برای همه اتفاق می‌افتد؛ اما زمانی که نامتان نیکون باشد و در فیسبوک ده میلیون هوادار داشته باشید، سوتی دادن به معنای آغاز یک دردسر…