پناهجوی ایرانی بهروز بوچانی برنده جایزه ادبی ویکتوریا شد

از اردوگاه به جهان وضعیت بازداشت غیر انسانی پناهجویان در جزایر اقیانوس آرام آنقدر موضوع اخبار و گروه های فعال سازمان ملل بوده که دیگر حساسیت خود را از دست…