پیکتوریالیسم

 عکاسی در تلاش برای نزدیکی به نقاشی از 1886 تا 1920 در اروپا و ایالات متحده دستکاری کردن عکس ها حتی در عصر حاضر، هنوز هم از جذابیت زیادی برخوردار…