برندگان جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۹

گزینش دشوار نوبل ادبیات پس از آن‌که سال گذشته به دلیل رسوایی های جنسی، هیچ برنده‌ای برای جایزه نوبل ادبیات معرفی نشد، مقرر شد امسال این جایزه به دو نفر…