مجله پان آرت چهل و دوم منتشر شد

مجله دیجیتال هنرهای تجسمی پان آرت نسخه چهل و دوم منتشر شد ماهنامه پان آرت در جدیدترین نسخه خود، مقاله اصلی نشریه را به هنر خیابانی و بررسی آثار مطرح…

نسخه چهلم پان آرت منتشر شد

جدیدترین نسخه از ماهنامه هنرهای تجسمی پان آرت با مطالبی متنوع از دنیای هنر منتشر شد. طرح کاور این نسخه و نیز دو مقاله اصلی آن که از سایت آرتسی…

نسخه سی و هشتم مجله دیجیتال هنرهای تجسمی پان آرت

نسخه سی و هشتم از مجله دیجیتال پان‌آرت در وبسایت این مجموعه منتشر شده است. در این نسخه با آثار هنرمند نقاش جوانی آشنا خواهید شد که علاوه بر سطح علمی…